Tuyển Quản Lý, Điều Hành Và Cộng Tác Viên

  • Đã Mở Hoạt Động Đăng Ký Diễn Đàn.

flsvn

Hoàng Đế Ve Chai- Bang Chủ Cái Bang
Thành viên BQT
Tháng 5 8, 2024
909
10,004
3,456,782,216
Hidden
flsvn.com
Credits
10,053
Points
66
1715170203397.png

Quản Lý Viên: 2 Nhân Sự
- Am hiểu về CNTT và các vấn đề về Internet
- Am hiểu về các nền tảng mạng xã hội khác là một lợi thế
- Quản lý toàn bộ các danh mục của diễn đàn FLSVN
- Online mỗi ngày ít nhât 4h
- Khi có sự cố khẩn cấp, phải thông báo trực tiếp cho bộ phận Kỹ Thuật Viên.

Điều Hành Viên: Không Giới Hạn Nhân Sự
- Am hiểu về CNTT và các vấn đề về Internet
- Am hiểu về các nền tảng mạng xã hội khác là một lợi thế
- Quản lý danh mục theo khả năng đã chọn, ví dụ: Chuyên mục Game, App, Android, Khu Trò Chuyện v.v.v....
- Online mỗi ngày ít nhât 4h và có ít nhất 1 bài đăng chất lượng
- Khi có sự cố khẩn cấp, phải thông báo trực tiếp cho Quản Lý Viên.
 
Sửa lần cuối: