Quyền Lợi Thành Viên

  • Đã Mở Hoạt Động Đăng Ký Diễn Đàn.

flsvn

Hoàng Đế Ve Chai- Bang Chủ Cái Bang
Thành viên BQT
Tháng 5 8, 2024
909
10,004
3,456,782,216
Hidden
flsvn.com
Credits
10,053
Points
66
Thành Viên Thường:
- Đối với các thành viên thường, Các bạn sẽ bị hạn chế Tải Về (download) các nội dung hiện hữu trên diễn đàn này.
- Mỗi Nick hoặc Ip chỉ được phép tải 15 file miễn phí hàng ngày, 24h sẽ reset một lần.
- Khi các thành viên có đóng góp cho diễn đàn, ví dụ như đăng bài, trả lời phản hồi, v.v.v.... các bạn sẽ có điểm thành tích để lên Cấp.
- Cấp thành viên càng Cao, thì các giới hạn dần tháo bỏ, ví dụ thành viên đó sẽ có thể tải xuống 30, 40, 50 tài nguyên mỗi ngày, cứ tăng dần theo cấp bật.
 
Sửa lần cuối: