Thienthientue.CoLtd

by flstorevn

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiện Thiên Tuệ

Huỳnh Mẫn Đạt phường 5 quận 5 Thành Phố Hồ Chi Minh Việt Nam

logo

Đại Diện Công Ty/ Pháp Luật

Giám Đốc: 

SĐT: 

Website: flstorevn.com

Email: [email protected]/ [email protected]

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ( Việt Nam Đồng)

Mã Số Thuế:

Trụ sở chính:  Đang Câp Nhật

Hội Đồng: 5 Người

Tỷ Lệ: 65% Tổng Tài Sản Công Ty

THÀNH VIÊN/ CỔ ĐÔNG/ NHÂN SỰ CHÍNH

CỔ ĐÔNG/ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Phát Triển Thị Trường: Đỗ Thành Công<br>900

Phát Triển Thị Trường: Đỗ Thành Công
900

CỔ ĐÔNG/THƯ KÝ

Thư Ký: Đoàn Thị Thu Trà<br>900

Thư Ký: Đoàn Thị Thu Trà
900

  • Website: 
  • Email:
  • SĐT:
  • Tỷ Lệ: 5% Tổng Tài Sản Công Ty

CỔ ĐÔNG/DỊCH VỤ

Dịch Vụ Cung Ứng: Lý Thành Nhân<br>900

Dịch Vụ Cung Ứng: Lý Thành Nhân
900

CÁC NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH THỨC

Thientonglygia.cf

Thuận Theo Tự Nhiên. Vô Ngã Vô Ưu

Google.com

Cloud Server Toàn Cầu

CÁC WEBSITE ĐỐI TÁC