Shoutbox
 1. flsvn @ flsvn:
  lol
 2. flsvn @ flsvn:
  nói gì vậy ban?
 3. finallegend @ finallegend:
  Nói gì kệ mẹ tao
 4. flsvn @ flsvn:
  Rảnh hán
 5. flsvn @ flsvn:
  ;););)
 6. finallegend @ finallegend:
  Buồn chết mẹ.
 7. flsvn @ flsvn:
  mày bị khùng ahr
 8. M @ mixpotions:
  Chào mọi người